Den obligatoriske lovpakke

Priser for den obligatorisk lovpakke (29 teorilektioner og 24 lektioner i bil):

14.500 kr.  (fra 1. juni 2024)

Gebyrer og andet

Gebyr for teori- og praktisk prøve (til Færdselsstyrelsen): 1.170 kr.
Lægeattest + pasfoto ca. (500 + 150): ca. 650 kr.
Førstehjælpskursus (færdselsrelateret): ca. 600 kr.
Leje af skolevogn til den praktiske prøve: 500 kr.

Den obligatoriske lovpakke, når du skal tage et kørekort, betales i 2 rater a 7.250 kr. Første rate betales ca. tre uger før påbegyndelse af køreuddannelsen og anden rate betales, når eleven er i gang med teori forløbet.

Særlig køreundervisning ved kørselsforbud

  • 8 køretimer
  • 8 teoritimer
  • adm. gebyr 1.000 kr.
  • Gebyr til Færdselsstyrelsen 1.170 kr. for kontrollerende køreprøve

I alt er prisen 10.000 kr.

Generhvervelse

  • Adm.-gebyr 1.000 kr.
  • 2 køretimer, 2 teoritimer 2.000 kr.
  • Gebyr til Færdselsstyrelsen 1.170 kr. for kontrollerende køreprøve

I alt er prisen 4.000 kr.

OBS: Ekstra køretimer/teoritimer afregnes med 600 kr. / lektion a 45 minutter.

Priser for kørekort i Svendborg angives som før skrevet uden eventuelle ekstra køretimer. I samarbejde finder vi ud af, om du vil have fordel af at tage en eller flere køretimer ekstra op til selve køreprøven. De angivne priser er inklusive moms.

Rutine-forløb

Nogle kan være kommet ud af træning med at køre bil eller af forskellige årsager blevet nervøse ved bilkørsel. Et rutineforløb kan være en mulighed. Det er naturligvis meget forskelligt, hvor mange timer, der skal til for at finde trygheden ved bilkørsel igen.

Prisen er 600 kr. / timen.

Undervisningen tager selvfølgelig udgangspunkt i den enkeltes situation og udfordringer i trafikken.

Dialog i køreskolen

Bemærk, at jeg altid inddrager dialog med eleverne i min køreskole. Jeg er af den overbevisning at køreuddannelsen får mest værdi ved at inddrage de oplevelser eleverne bidrager med i køreskolen.

Humor er et andet middel til at levendegøre undervisningen i Den Pædagogiske Køreskole. Humor på et fornuftigt plan.

Tilmeld dig her