Priser

Kørekort, priser og det praktiske:

Priser for den obligatorisk lovpakke (29 teorilektioner og 24 lektioner i bil):

 • Den obligatoriske lovpakke: Kr.17.000
 • Ekstra køretimer Kr. 600

Gebyrer og andet

 • Gebyr for teori- og praktisk prøve (til Færdselsstyrelsen): Kr. 1000
 • Lægeattest + pasfoto ca.  (500 + 150): Kr. 650
 • Førstehjælpskursus (færdselsrelateret): ca.  Kr. 600

I alt er prisen for et kørekort – uden ekstra køretimer:  ca. Kr. 19.250,-

Den obligatoriske lovpakke, når du skal tage et kørekort, betales i 2 rater a kr. 8750,-. Første rate betales ca. 14 før påbegyndelse af køreuddannelsen og anden rate betales, når eleven er ca. halvvejs i teori forløbet.

Særlig køreundervisning ved kørselsforbud:

 • 8 køretimer
 • 8 teoritimer
 • adm. gebyr kr. 1000.
 • Gebyr til Færdselsstyrelsen kr. 1000,- for kontrollerende køreprøve.

I alt er prisen kr. 10.000,-

Generhvervelse:

 • Adm.-gebyr kr. 1000
 • 2 køretimer, 2 teoritimer kr. 2000
 • Gebyr til Færdselsstyrelsen kr. 1000,- for kontrollerende køreprøve

I alt er prisen kr. 4.000,-

OBS: Ekstra køretimer/teoritimer afregnes med 600 kr./lektion a 45 minutter.

Priser for kørekort i Svendborg angives som før skrevet uden eventuelle ekstra køretimer. I samarbejde finder vi ud af, om du vil have fordel af at tage en eller flere køretimer ekstra op til selve køreprøven. De angivne priser er inklusive moms.

Rutine-forløb

Nogle kan være kommet ud af træning med at køre bil eller af forskellige årsager blevet nervøse ved bilkørsel. Et rutineforløb kan være en mulighed. Det er naturligvis meget forskelligt, hvor mange timer, der skal til for at finde trygheden ved bilkørsel igen.

 • Prisen er 600 kr./timen. Undervisningen tager selvfølgelig udgangspunkt i den enkeltes situation og udfordringer i trafikken.

Dialog i køreskolen

Bemærk, at jeg altid inddrager dialog med eleverne i min køreskole. Jeg er af den overbevisning at køreuddannelsen får mest værdi ved at inddrage de oplevelser eleverne bidrager med i køreskolen.

Humor er et andet middel til at levendegøre undervisningen i Den Pædagogiske Køreskole. Humor på et fornuftigt plan.

Gå til Tilmelding.